2014-08-28

Uppvärmningssystem - så väljer du rätt

Ska jag verkligen värma villan med olja? Eller bör jag installera en värmepump? Är bergvärme mer prisvärt än pellets?

Som husägare är det ofta svårt att veta ut eller in när det gäller olika uppvärmningsformer. Många faktorer påverkar,  kvadratmeter yta som behöver värmas upp och vilken temperatur som önskas är två exempel.

En annan viktig faktor är givetvis pris, både för att "komma igång", och sedan löpande kostnad per kilowattimme. En tredje variabel är varje hus unika krav och egenskaper - hur ser tomtmarken ut, var i landet är huset beläget, har huset källare eller suterrängvåning, med mycket mera.

Här är en överblick över de alternativ för uppvärmning som finns, fördelar och nackdelar, och vad de kostar.

El

Sverige har internationellt sett relativt låga elpriser. Men faktum är att uppvärmning med det som kallas "direktverkande elvärme" ändå är ett av de dyrare sätten att värma en villa, ett radhus eller en lägenhet. Om du inte bor i ett mycket litet hus eller om det handlar om ett fritidshus så är generellt uppvärmning med el ett dåligt alternativ.
Cirkapris per kWh värme med direktverkande el: 1,30 kr

Olja

Äldre hus har nästan uteslutande någon gång varit uppvärmda med olja i oljepanna. En på alla sätt föråldrad energiform, som du så snart du kan bör byta ut mot exempelvis en värmepump.
Cirkapris per kWh värme med olja: 1,50 kr

Bergvärme

Den mest effektiva värmepumpstekniken, för dig som vill leverera en stor del av husets uppvärmning till en låg kostnad. Enda kravet är att att du har tillräcklig tomtyta för att borra ett borrhål, det räcker med några kvadratmeter.
Cirkapris per kWh värme med bergvärme: 0,30 kr
Bergvärme - klimatsmart och ekonomiskt


Luft/vatten

Perfekt för den som inte har möjlighet att genomföra bergvärmeborrning och inte har lika stora krav på hur mycket av husets värmebrhov som ska täckas. bergvärme brukar kunna täcka över 75% av värmetillförseln för ett vanligt hushåll medan en luft-vattenvärmepump ligger på 50-70%. Också något billigare att installera än bergvärme.
Cirkapris per kWh värme med luft/vatten: 0,40 kr

Pellets

Pellets kan vara ett effektivt och prisvärt sätt att få den värme som krävs. Det är dock förenat med att ständigt fylla på pellets och du är också känslig mot prisökningar på pellets. Men för den som inte har förutsättningar att skaffa värmepump kan pellets fortfarande vara ett bättre alternativ än oljepanna eller elvärme.
Cirkapris per kWh värme med luft/vatten: 0,80 kr

Vad kan du då dra för slutsats av detta? Jo, alla hus är unika och dina egna behov måste styra. Men i allmänhet är en värmepump det smartaste alternativet - det är billigt, du utvinner energi ur marken eller luften vilket är en aldrig sinande energikälla, och du får ROT-avdrag på installation.

Vill du ta in offert på vad en värmepump kan kosta just dig och hur mycket pengar du kan spara? Via http://bergvarme-info.se får du direktkontakt med kunniga installationsfirmor i din kommun.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar